ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Γ. Μιχαλακόπουλου

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 4, 2017 - 16:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

"Η ύλη εξετάσεων για τα μαθήματα του κ. Μιχαλακόπουλου
βρίσκεται αναρτημένη στο e-class. Να σημειωθεί ότι η
εξέταση των μαθημάτων 'Τουρκική Γλώσσα' Ι-IV θα διεξαχθεί
με τον τρόπο που έχει υποδειχθεί στη διάρκεια των παραδόσεων."
Ο Διδσκων
Γ.Μιχαλακόπουλος
Μέσω Γραμματείας