ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 4, 2017 - 11:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

"Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου σε μαθήματα του κ. Κεραμίδα τα οποία έχουν διδαχθεί, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο email του ώστε να δηλώσουν τα μαθήματα."
Ο Διδασκων
Σ.Γ.Κ.
Μέσω Γραμματείας