ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΟ ΙΚΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ:2016-2017

Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Αύγουστος 31, 2017 - 13:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υπότροφοι (εκείνοι που έχουν ήδη λαβει σχετική ειδοποίηση και από το ΙΚΥ προσωπικά να αιτηθούν στη γραμματεία του Τμήματος την έκδοση και χορήγηση των κάτωθιπιστοποιητικών όπως αυτά περιγράφονται στην εγκύκλιο ενημέρωση προς τη γραμματεία του Τμήματός μας δηλ.:
α). Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης (Υποχρεωτικό Παραδοτέο) για το 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμ (Α΄εξαμ. ακαδ έτους:2016-2017)ή
β). Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης (Υποχρεωτικό Παραδοτέο) για το 65% των μαθημάτων ακα. έτους:2016-2017.
***(Η δεύτερη αυτή Βεβαίωση για την επιτυχή εξέταση του 65% των μαθημάτων του ακαδ έτους:2016-2017 μπορείι να προσκομιστεί και μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017).
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Η 5Η/9/2017.
Απότη Γραμματεία του Τμήματος.
Ιωάννα Ανεμογιάννη