ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Αύγουστος 28, 2017 - 20:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Ενημέρωση για παροχή πρωτοβάθμιας στο ΠΕΔΥ.
Μέσω Γραμματείας