Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι

Κωδικός: 
T2085
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα. Η ενότητα αυτή στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων των φοιτητών σε ποικιλία κειμενικών ειδών και επιπέδων ύφους. Έμφαση δίνεται στα είδη των εταιρειών, στις λογιστικές καταστάσεις, τα καταστατικά των εταιρειών, καθώς και τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Τέλος, αποτελεί μια εισαγωγή στην αποτελεσματική τεκμηρίωση και τη σωστή χρήση ερευνητικών εργαλείων για την επίλυση των προβλημάτων μετάφρασης.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις