Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ

Κωδικός: 
T4099
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ3506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα έχει “εργαστηριακή” μορφή, υπό την έννοια ότι βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στην πράξη της μετάφρασης. (Βλ. σχετικά και τα όσα αναφέρονται στα του μαθήματος του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου). Στο εξάμηνο αυτό, συνεχίζεται η διδακτική διαδρομή του προηγούμενου εξαμήνου με λογοτεχνικά κείμενα μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ενώ, στην αντίστροφη μετάφραση, γίνεται σταδιακή μύηση στη διαδικασία της απόδοσης του νεοελληνικού λογοτεχνικού κειμένου στη γαλλική γλώσσα τόσο μέσα από προσέγγιση και κριτική επεξεργασία των ήδη υπαρχουσών μεταφράσεων, μυθιστορηματικών κυρίως έργων, όσο και μέσα από δοκιμές μετάφρασης κειμένων που δεν έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κεντρωτής, Γ. (2000), Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αθήνα: Δίαυλος. Μπατσαλιά, Φ. - Σελλά-Μάζη, Ε. (1997), Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης, Αθήνα: Έλλην.