Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ

Κωδικός: 
T3109
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
-

Στο μάθημα εξετάζονται και μεταφράζονται ειδικά κείμενα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως τα ιατρικά κείμενα, οι ιστοσελίδες ειδικών κειμένων που αφορούν το ευρύ κοινό, τα εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα, οι ιστοσελίδες με προϊόντα που χρησιμοποιούν ειδική ορολογία και απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.

Βασική βιβλιογραφία: 
Göpferich, S. (2006), Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung, Tübingen: Stauffenburg. Παριανού, Α. (2004), «Διαπολιτισμική Ειδική Επικοινωνία», Επιστημονική Επετηρίδα 1999-2003, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 299-424.

Πρόσφατες ανακοινώσεις