Ανακοίνωση για το Συνέδριο του ΤΗΧΕΙ (αίτηση)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τετάρτη, Απρίλιος 5, 2017 - 12:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με το Υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΗΧΕΙ
ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα αρχεία: