ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 'ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ' & 'ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ' (ΣΤ' εξ.)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Απρίλιος 3, 2017 - 09:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα αυτά κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-2017, καλούνται να επιλέξουν ένα απόσπασμα (σύμφωνα με χρωματική ένδειξη) για την εκπόνηση απαλλακτικών εργασιών, από δυο μυθιστορήματα όπως αυτά θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα e-class των μαθημάτων αυτών μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η κατάθεση των εργασιών αυτών (μετάφραση και σχολιασμός, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στο Ε' εξάμηνο) πρέπει να γίνει ανάμεσα στις ημερομηνίες 1-10 Ιουλίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση literarytranslation.ionian@gmail.com
Επίσης, μέχρι την Κυριακή 9/4/2017, πρέπει να σταλεί στην ίδια διεύθυνση, email με τα ονόματα ομάδας 3 ως 5 ατόμων ώστε να τους ανατεθεί συγκεκριμένο απόσπασμα πεζογραφικού έργου προς επεξεργασία για τις παρουσιάσεις του Μαϊου 2017. Αυτές θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 8/5 και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στο e-class την Κυριακή 23/4.
O Διδάσκων
Π.Νικολάου
Μέσω Γραμματείας