Ανακοίνωση-Περιγραφή Απαλλακτικής Εργασίας Η' Εξαμήνου "Μεταφραστικά Εργαλεία"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Δευτέρα, Απρίλιος 3, 2017 - 09:15
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της κ. Β.Σωσώνη για την περιγραφή της απαλλακτικής εργασίας γιατο μάθημα:"Μεταφραστικά Εργαλεία" Η εξαμ.
Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: