Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T2110
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ1506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, κτλ. Σε αυτό το εξάμηνο επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Εκπονείται και πάλι μικρής έκτασης γλωσσάριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
Dorland's Ιατρικό Λεξικό Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό. Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Chambers Dictionary of Science and Technology.
Βασική βιβλιογραφία: 
Baker, M. (ed.) (2001), The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London and New York: Routledge.