Αλλαγή αίθουσας για "Ανάλυση κειμένου και Μετάφραση - γαλλικά"

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Μάρτιος 28, 2017 - 12:30
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Το μάθημα της κας Τσίγκου "Ανάλυση κειμένου και Μετάφραση - γαλλικά" θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα Ι3, την ίδια ημέρα και ώρα (Πέμπτη 1-3μμ).

Μαρία Τσίγκου
Μέσω Γραμματείας