Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T4111
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ3506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα, τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την τεχνική ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν την μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
Ladmiral, J-R., (1994), Traduire: Théorèmes pour la traduction, Paris: Gallimard. Bédard, C. (1986), La traduction technique, Montréal: Linguatech