ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ημερομηνίες ισχύος: 
Πέμπτη, Φεβρουάριος 23, 2017 - 14:00
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ERASMUS 2017-18 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα αρχεία: