Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T3125
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ2508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη νομική μετάφραση και να ενισχύσει τις οικονομικές και νομικές τους γνώσεις. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν στοιχεία του γερμανικού αστικού, ποινικού και κληρονομικού δικαίου και να ασχοληθούν με τη μετάφραση νομικών και δημοσίων εγγράφων όπως συμβάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις κ.λ.π.

Βασική βιβλιογραφία: 
-