Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΧΠ0720
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Ερευνάται η σχέση μεταξύ της γλώσσας, του πολιτισμού και των κοινωνικών φαινομένων όπως αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη των φαινομένων μέσα από τις αλλαγές στο γραπτό λόγο. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ως υλικό ειδικά επιλεγμένα κείμενα. Τα ζητήματα που παρουσιάζονται κινούνται στο πλαίσιο των εξής τομέων: α) η μετάδοση του πολιτισμού μέσω της γλώσσας β) η διαδραστική ικανότητα της γλώσσας στην καθημερινότητα γ) ο τρόπος που επηρεάζεται η γλώσσα από φαινόμενα όπως η εξουσία και η ανισότητα δ) γλώσσα και πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι επιθυμητή η κατοχή βασικών δεξιοτήτων στην Τουρκική Γλώσσα διότι έτσι βοηθείται ο φοιτητής στην καλύτερη κατανόηση των γλωσσικών-κοινωνικών φαινομένων που αναλύονται κατά τα μαθήματα.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις