Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
Erasmus Course
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
8.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό προσφέρεται στα αγγλικά και απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές Erasmus. Παρουσιάζει δείγματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας από μετάφραση και κύριους εκπροσώπους και λογοτεχνικά ρεύματα.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις