Κοινωνιογλωσσολογία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΚΟ0300
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας εμβαθύνοντας σε ζητήματα όπως το περικείμενο, η γλωσσική ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις (διάλεκτοι και επίπεδα λόγου), η γλώσσα ως ταυτότητα κοινωνικών ομάδων, οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα τους, η επαφή γλωσσών, η θνησιγλωσσία και η αναβίωση μιας γλώσσας, οι γλωσσικές πολιτικές και ο ρόλος τους στο μέλλον των γλωσσών κ.ά.

Βασική βιβλιογραφία: 
Αρχάκης, Α. Κονδύλη, Μ.(2011), Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Νήσος. Chambers, J.K. - Trudgill, P. (2011), Διαλεκτολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Πρόσφατες ανακοινώσεις