Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ2505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Κόμικς. Το μάθημα ασχολείται συγκεκριμένα με τις εξής ενότητες: ιστορία και θεωρία του κόμικ, ιστορία, θεωρία και είδη του χιούμορ, μορφή του κόμικ, ιδιαιτερότητες του κόμικ ως λογοτεχνικό είδος, μεταφραστικά προβλήματα. Τα κόμικς του Αρκά με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά αποδεικνύονται ιδανικό παράδειγμα για τη δυσκολία του μεταφραστικού εγχειρήματος προς τη γερμανική γλώσσα — και σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον γενικότερα — και την εξάσκηση μεθόδων όπως η επιχώρια προσαρμογή ή η ξενοποίηση.

Βασική βιβλιογραφία: 
Schmitz-Emans, Monika: LITERATUR-COMICS. Adaptationen und Transformationen der Weltliteratur. Berlin, Boston: De Gruyter 2012. Dolle-Weinkauff, Bernd: Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945. Weinheim: Beltz-Verlag 1990. Grünewald, Dietrich: Comics. Tübingen: Niemeyer Verlag 2000. Sackmann, Eckart (Hrsg.): Deutsche Comicforschung. comicplus+, Hildesheim und Leipzig 2004–2014 (erscheint jährlich). McCloud, Scott: Comics richtig lesen. (Die unsichtbare Kunst). 5. Auflage, veränderte Neuausgabe. Hamburg: Carlsen 2001.