Γερμανική Λογοτεχνία Ι

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΙΣ0200
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα εξετάζονται λογοτεχνικά ρεύματα του 18ου, 19ου και 20ού αιώνα: Διαφωτισμός, Θύελλα και Ορμή, Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Μοντερνισμός, Εξπρεσιονισμός, Κοινωνικός Ρεαλισμός. Το μάθημα ασχολείται μεμονωμένα ή συγκριτικά με έργα π.χ. των Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Novalis, Eichendorff, Heine, Keller, Fontane, Rilke, Thomas Mann, Trakl, Kafka, Hugo Ball, Brecht, Kästner κ.ά.

Βασική βιβλιογραφία: 
Beutin, Wolfgang u.a.( 1992), Deutsche Literaturgeschichte, Stuttgart: Metzler.

Πρόσφατες ανακοινώσεις