Κοινοτική Διερμηνεία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΔ0600
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα εστιάζει στο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της διερμηνείας συνεδρίων και της κοινοτικής διερμηνείας, στη σύγκριση των «settings» στους διάφορους τύπους διερμηνείας (συνεδρίων και κοινοτικής), στα είδη της κοινοτικής διερμηνείας (κατηγορίες, συνθήκες, δυσκολίες), στον κώδικα δεοντολογίας, στη νέα προσέγγιση στην κοινοτική διερμηνεία και στο ρόλο που καλείται να παίξει ο διερμηνέας σε αυτό το πλαίσιο.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις