Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Η μεθοδολογία και τα κείμενα που επιλέγονται είναι όπως στο μάθημα «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι». Ο στόχος σε αυτό το εξάμηνο είναι ν’ ασκηθούν οι φοιτητές στην περιληπτική απόδοση προς τα Ελληνικά των αγγλικών κειμένων. Η αξιολόγηση γίνεται με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-