Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1506-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Η μεθοδολογία και τα κείμενα που επιλέγονται είναι όπως στο μάθημα «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι». Ο στόχος σε αυτό το εξάμηνο είναι ν’ ασκηθούν οι φοιτητές στην περιληπτική απόδοση αγγλικών οικονομικών κειμένων προς τα Ελληνικά. Η αξιολόγηση γίνεται με ατομική υποχρεωτική απαλλακτική εργασία.

Βασική βιβλιογραφία: 
- Parianou, Anastasia (2009). Translating from Major into Minor Languages. Αθήνα: Δίαυλος