Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ1506-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το εταιρικό δίκαιο ως βάση για την εκτέλεση εργασιών μετάφρασης και έρευνας σχετικής με τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που θέτει η εξειδικευμένη οικονομική ορολογία και τα διαφορετικά οικονομικά και νομικά πλαίσια εντός των οποίων παράγονται και χρησιμοποιούνται τα οικονομική κείμενα. Έμφαση δίνεται στο Χρηματιστήριο, τα ομόλογα, τις μετοχές, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα πρακτικά συνεδριάσεων, κλπ. Η ενότητα αυτή στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων των φοιτητών σε ποικιλία κειμενικών ειδών και επιπέδων ύφους.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις