Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I

Κωδικός: 
L7223
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ0401
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
0.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων ποικίλου περιεχομένου από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Τα κείμενα παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση του βαθμού δυσκολίας.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις