Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Κωδικός: 
A1004
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΚΟ0201
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών σε ειδικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης, ήτοι σχετικών με την έννοια του κράτους, της γεωπολιτικής και των πολιτειακών συστημάτων στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις