Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι

Ελληνικά
Κωδικός: 
C2036
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΧΠ0101
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε διάφορες πτυχές της Βρετανίας και του πολιτισμού της. Περιλαμβάνει μια επισκόπηση της ιστορίας, της γεωγραφίας, της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνίας της Βρετανίας.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-