Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι

Κωδικός: 
T4080
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ3505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα στοχεύει -μέσα από “εργαστηριακής” μορφής προσέγγιση, που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, στην ευαισθητοποίησή τους με τον χώρο της Λογοτεχνίας και τη σταδιακή προσπάθεια εξοικείωσής τους με το φαινόμενο της λογοτεχνικής μετάφρασης. Πρόκειται για γνωστικό αντικείμενο που στοχεύει περισσότερο στη μύηση, τον προβληματισμό και την άσκηση και λιγότερο σε διδασκαλία έτοιμων ‘τεχνικών της μετάφρασης’ ή εφαρμογής θεωριών.
Η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της λογοτεχνικής μετάφρασης γίνεται μέσω ασκήσεων που γίνονται κάθε εβδομάδα και που στηρίζονται σε εκτενή αποσπάσματα έργων από τα γαλλικά στα ελληνικά ( και αντίστροφα ) που δεν έχουν μεταφραστεί αλλά και μέσα από την κριτική επεξεργασία ήδη μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων. Την τελευταία εξαετία, η θεματική σφαίρα γύρω από την οποία περιστρέφεται η συγκεκριμένη παιδαγωγική πορεία άσκησης, είναι οι γαλλοελληνικές λογοτεχνικές σχέσεις στη διάρκεια της τεσσαρακονταετίας 1960-2000. Η δυσκολία των αποσπασμάτων των λογοτεχνικών έργων διαβαθμίζεται ανά εξάμηνο ανάλογα με τις επιλογές του λογοτεχνικού είδους και του συγγραφέα που εξετάζεται. Σε αυτή την πρώτη φάση, δίνεται κυρίως έμφαση στο μυθιστορηματικό είδος και στην δοκιμιακή γραφή. Το κοινό θεματικό ρεύμα που διατρέχει τα μαθήματα αυτά συγκροτεί ένα κύκλο που ουσιαστικά αρχίζει τον Οκτώβριο με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου και συνεχίζεται και στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με την ίδια στόχευση, θεματική και μεθοδολογική προσέγγιση.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κεντρωτής, Γ. (2000), Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αθήνα: Δίαυλος. Μπατσαλιά, Φ. - Σελλά-Μάζη, Ε. (1997), Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης, Αθήνα: Έλλην.