Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
C2047
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1503Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σταδιακή μύηση των φοιτητών στη μεταφραστική μεθοδολογία δια της μετάφρασης κειμένων γενικού περιεχομένου. Δίνεται έμφαση στην προσέγγιση και την κατανόηση του προς μετάφραση κειμένου μέσω της ανάλυσης του κειμένου με στόχο την αναγνώριση της επικοινωνιακής πρόθεσης του συγγραφέα, των επικοινωνιακών προθέσεων του κειμένου, καθώς και την εξαγωγή των πληροφοριών που περιέχονται στο κείμενο και της λογικής οργάνωσης του κειμένου. Μια και η αγγλική γλώσσα αποτελεί ξένη γλώσσα για τους έλληνες φοιτητές, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσής τους με τα μέσα εκφοράς του λόγου της γλώσσας-στόχος ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ενός τελικού κειμένου (μεταφράσματος) το οποίο να μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο-φυσικό κείμενο συνταγμένο στη γλώσσα-στόχος. Στους φοιτητές δίνονται κείμενα προς μετάφραση τα οποία και καλούνται να επεξεργαστούν/προετοιμάσουν και ακολούθως να παρουσιάσουν στην τάξη. Εκεί διεξάγεται εκτενής συζήτηση περί των διαφόρων μεταφραστικών λύσεων που προτείνονται από τους φοιτητές και αξιολόγηση αυτών με σκοπό μια τελική απόδοση στη γλώσσα-στόχο.

Βασική βιβλιογραφία: 
-