Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ

Κωδικός: 
C1053
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ1102
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει γλωσσικές ασκήσεις και συζήτηση θεωρητικών και ιστορικών ζητημάτων της νεοελληνικής γλώσσας (μέρος δεύτερο).

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις