Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
C1053
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ1102
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει γλωσσικές ασκήσεις και συζήτηση θεωρητικών και ιστορικών ζητημάτων της νεοελληνικής γλώσσας (μέρος δεύτερο).

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-