Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ 0110
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τη θεωρία του Γλωσσικού Ζητήματος κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και τα λογοτεχνικά έργα που περισσότερο συνδέονται με αυτό.

Βασική βιβλιογραφία: 
Beaton, R. (1996), Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, Αθήνα: Νεφέλη [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10369] Mackridge, P. (2013), Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32997628]

Πρόσφατες ανακοινώσεις