Εξάμηνο εξωτερικού

Για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ειδίκευση Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήµατα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο), σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το Τµήµα συνεργάζεται µε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Ζ’ εξάμηνο θα διεξαχθεί στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα, λόγω έλλειψης κονδυλίων.