Νεοελληνική Ποίηση

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0103
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό εστιάζει κάθε φορά σε έναν ή δύο σημαντικούς ποιητές και εξετάζει το έργο του, μέσα από λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα, μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες (2015-16: Σεφέρης).

Βασική βιβλιογραφία: 
Γαραντούδης, Ευ. (2007), Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση 1930-2006, Αθήνα: Καστανιώτης. Πυλαρινός, Θ. (2007) Μεθιστορία: Μύθος και ιστορία στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Αθήνα: Ηρόδοτος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις