Νεοελληνική Γλώσσα Ι

Κωδικός: 
C1035
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ1101
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 

Το μάθημα περιλαμβάνει γλωσσικές ασκήσεις και συζήτηση θεωρητικών και ιστορικών ζητημάτων της νεοελληνικής γλώσσας.

Βασική βιβλιογραφία: 
Επιλογή συγγραμμάτων: • Βιβλίο [21472]: Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Holton David, Mackridge Peter, Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη • Βιβλίο [21399]: Βασική γραμματική της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, Holton David, Mackridge Peter, Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη

Πρόσφατες ανακοινώσεις