Πρόγραμμα σπουδών Ειδίκευσης Μετάφρασης

Για την απόκτηση πτυχίου Ειδίκευσης Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώσουν 151 διδακτικές μονάδες / 240 ECTS.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος:


Κωδικός Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΤΜ1505-1Θ Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0101 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0102 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0101-0 Αγγλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0102 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0100 Αγγλική Λογοτεχνία I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0100 Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ2701 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ2702 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0102-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0302-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΧΠ0301 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0302 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0301 Γαλλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0302 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0300 Γαλλική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0300 Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0101-1 Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΔΙ0102 Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΛ1001-1 Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΛ1002-1 Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΙΕ05 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ06 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ0401 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ0402 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΧΠ0201 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0202 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0200 Γερμανική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0200 Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΡ0103-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0303-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΙ0700 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0200 Δίκαιο ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ8000 Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
Erasmus Course Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 8,00
ΛΟ0901 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0902 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΟΚ0101-1 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΚΟ0201 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ0860 Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΕΔ0101 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0102 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΠΟ0100 Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΘΕ0201-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΘΕ0202-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0801 Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΙΣ8000 Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση Η Υποχρεωτικό (Υ) 5,00
ΙΣ0700 Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0300 Κοινωνιογλωσσολογία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ8000 Κοινωνιολογία της Μετάφρασης Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
ΛΜ0800 Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης Η Υποχρεωτικό (Υ) 5,00
ΛΟ 0110 Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΜ1505-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ1506-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ1508-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3505-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3506-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ3508-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2505-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2506-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ2508-1Θ Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΛΜ1505-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1506-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ1508-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3505-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3506-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ3508-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2505-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2506-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΜ2508-1Ε Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ0870 Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1504Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΚΕΕ01 Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΕ1401 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1402 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ8010 Μεταφραστικά εργαλεία Η Υποχρεωτικό (Υ) 6,00
ΓΠ0880 Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΛΟ1101 Νεοελληνική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1102 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ0101 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0102 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0103 Νεοελληνική Ποίηση Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΝΕΠ02 Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) Η Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΝΕΠ01 Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί) Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2505-1Ε Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2506-1Ε Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ2508-1Ε Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1505-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ1506-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ1508-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3505-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ3506-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 3,00
ΟΜ3508-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ2505-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ2506-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ2508-1Θ Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΟΜ1505-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1506-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ1508-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ3506-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά II ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ3505-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΟΜ3508-1Ε Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ1701 Πληροφορική Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1702 Πληροφορική ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Σεμινάριο Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
- Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2300 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ1000 Συγκριτική Γραμματολογία Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0700 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΤΜ1505-1Θ Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ1508-1Θ Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ3505-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ3506-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ3508-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2505-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2506-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ2508-1Θ Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΤΜ1505-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1506-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ1508-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3505-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3506-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ3508-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2505-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2506-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΤΜ2508-1Ε Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΧΠ0720 Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
???? Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΞΓ0701 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0702 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0703 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III Γ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0704 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV Δ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΤΣ08 Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις Ζ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1400 Υποτιτλισμός Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1810 Υφολογία και Μετάφραση ΣΤ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00