Δομή - Οργανόγραμμα

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής επικουρεί ο Επίκουρος Καθηγητής Πασχάλης Νικολάου

Διευθυντής ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»

Καθηγητής Παναγιώτης Κελάνδριας

Διευθυντής του ΠΜΣ «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»

Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Λίβας

Συντονιστής Erasmus+

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καρράς

Το έργο του επικουρείται από τον Επίκουρο Καθηγητή Christian Papas για τα γαλλόφωνα ιδρύματα και τον Επίκουρο Καθηγητή Olaf Immanuel Seel για τα γερμανόφωνα

Συντονιστής για θέματα βιβλιοθήκης

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Λέτσιος

Συντονιστής για θέματα ιστοσελίδας

Καθηγητής Παναγιώτης Κελάνδριας

Διευθυντές Εργαστηρίων

  1. Καθηγητής Γεώργιος Κεντρωτής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μετάφρασης της Νεοελληνικής Γραμματείας (ΕΜΕΓ)
  2. Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Πολίτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ)
  3. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB)
  4. Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Γλώσσας και Πολιτικής