Ερευνητικά προγράμματα

Το Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

  1. WISSTRANS (“Intensive Programme WISSTRANS, Wissensmanagement und Übersetzungsstrategie beim fachsprachlichen Übersetzen vom Deutschen in kleinere europäische Sprachen”). Το Πρόγραμμα ασχολείται με τη διαχείριση της γνώσης και τη μεταφραστική διαδικασία κατά την ειδική μετάφραση από τη Γερμανική σε μικρές ευρωπαϊκές γλώσσες. Στο WISSTRANS συμμετέχουν καθηγητές και γερμανόφωνοι φοιτητές προερχόμενοι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Λετονία, Αυστρία, Ελλάδα). Οι εργασίες του προγράμματος διεξήχθησαν μέχρι σήμερα πέντε φορές (2006, 2008, 2010, 2013, 2014) στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 2013 το Πρόγραμμα διεξήχθη με νέους εταίρους από 6 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Νορβηγία, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισλανδία και Φινλανδία) (http://lojze.lugos.si/wisstrans/slides.html). Kρίθηκε δε πρότυπο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα πανεπιστήμια της Νορβηγίας από την επιτροπή των Εrasmus Intensive Programmes με έδρα το Πανεπιστήμιο του Bergen (Νορβηγία)
  2. Horizon2020 με το έργο TraMOOC (Μετάφραση Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων). Το TraMOOC είναι ένα έργο με στόχο την παροχή αξιόπιστης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs). Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μετάφρασης, η οποία θα χρησιμοποιεί ένα ευρύ σύνολο γλωσσικών εργαλείων υποδομής και πόρων, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και με συνοχή μεταφράσεις στους τελικούς χρήστες της. Η υπηρεσία θα υποστηρίζει 11 γλώσσες άφιξης, 9 ευρωπαϊκές και 2 γλώσσες των χωρών BRIC  (DE, IT, PT, EL, DU, CS, BG, CR, PL, RU, ZH). Ο πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι ανοικτού κώδικα, με μερικές πρόσθετες υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, οι οποίες θα εμπορευματοποιηθούν. Χάρη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει την ενσωμάτωση στον τομέα της εκπαίδευσης μιας οποιασδήποτε λύσης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για οποιαδήποτε γλώσσα. Το έργο TraMOOC ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, κατά προσέγγιση, σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), με το ποσό αυτό να είναι μερικώς χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1 (Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης 644333). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://tramooc.eu/el
  3. Eurolect Observatory (Παρατηρητήριο Ευρωδιαλέκτων). Το έργο, το οποίο συντονίζει και χρηματοδοτεί εν μέρει η Σχολή Διερμηνείας και Μετάφρασης του Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), στοχεύει στη διαγλωσσική και ενδογλωσσική ανάλυση των νομικών ποικιλιών στο πλαίσιο της ΕΕ και συνίσταται στην ανάλυση σωμάτων κειμένων που αποτελούνται από τις οδηγίες της ΕΕ και από τα μέσα μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία στα Ολλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Λετονικά και Ελληνικά. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.unint.eu/en/research/research-groups/39-higher-education/490-eurolect-observatory-interlingual-and-intralingual-analysis-of-legal-varieties-in-the-eu-setting.html