Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ)

Το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των γνωστικών πεδίων της Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης και της Ειδικής Ορολογίας.Συγκεκριμένα, το εν λόγω Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο:

  1. την παραγωγή νέας γνώσης στον τομέα της μεθοδολογίας της μετάφρασης ειδικών κειμένων, στον τομέα της διδακτικής της μετάφρασης ειδικών κειμένων και στον τομέα της ειδικής ορολογίας.
  2. την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την υποβοήθηση του έργου των μεταφραστών ειδικών κειμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή μεταφραστικών μνημών ή άλλων ηλεκτρονικών εργαλείων που διευκολύνουν το έργο του μεταφραστή
  3. τη συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή άλλους φορείς αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα της εξειδίκευσής τους, μέσα στο πνεύμα της αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας, για την υλοποίηση προγραμμάτων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή νέας γνώσης, τη μεταφορά και εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας, κ.ά.
  4. την παραγωγή, σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς, μεταφράσεων κειμένων αναφοράς, πολύγλωσσων ειδικών λεξικών, κ.ά.
  5. την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος, στα αντικείμενα με τα οποία θα ασχολείται.
  6. την ανάπτυξη προτύπων προγραμμάτων διδασκαλίας των ειδικών μεταφράσεων
  7. τη διοργάνωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, ασκήσεων προσομοίωσης.
  8. τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ελληνικές και ξένες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του.
  9. την προστασία της ελληνικής γλώσσας και τη διάδοση στην αλλοδαπή του ελληνικού πολιτισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική επιστημονική σκέψη και τα προϊόντα αυτής, μέσω της μετάφρασης.
  10. την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Πολίτης

Διεύθυνση:

ΕΝΟΠΟΤΕΜ

ΤΞΓΜΔ - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κτήριο Ασκληπιός (1ος όροφος) Πρώην Ψυχιατρείο Κέρκυρας

49100 Κέρκυρα

email: politis@ionio.gr

Τηλ.: +30 26610-87215

Δικτυακός τόπος: https://sites.google.com/site/enopotem/home