Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος: Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος: Νίκος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής