Διοίκηση

Κοσμήτορας Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος: Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος: Νικόλαος Παπαδημητρίου, Καθηγητής

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Ακαδ. έτος 2017-2018: Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2016-2017: Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2015-2016: Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2014-2015: Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2013-2014: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2012-2013: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2011-2012: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2010-2011: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2009-2010: Μιχάλης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2008-2009: Μιχάλης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2007-2008: Περικλής Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2006-2007: Περικλής Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2005-2006: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2004-2005: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2003-2004: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής

Ακαδ. έτος 2002-2003: Γεώργιος Κεντρωτής, Καθηγητής