Μαθήματα

Διδάσκοντες Εξάμηνο ΔΜ ECTS Τύπος Γλώσσαφθίνουσα ταξινόμηση
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά II fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία της Διερμηνείας parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γραπτός λόγος - γαλλικά mtsigou Α 0.00 4.00 Erasmus Ελληνικά
Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Κοινοτική Διερμηνεία parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Συγκριτική Γραμματολογία filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ kkotsiaros Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Κοινωνιολογία της Μετάφρασης kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Ποίηση letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα Ι letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί) papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μεταφραστικά εργαλεία sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Υποτιτλισμός sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δίκαιο fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνικές Προφορικού Λόγου mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Πληροφορική Ι oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Υφολογία και Μετάφραση mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Πληροφορική ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Γλώσσα Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Λογοτεχνία I karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Στοιχεία Φυσικών Επιστημών papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Consecutive Interpreting Greek-German VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-German VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting German-Greek VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting German-Greek VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek III filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French II filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek II filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek I filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-German VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-German V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French II papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French I papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French II papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French I papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language ΙI papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English III nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English II nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English I nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French III papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French III papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication - English karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to Western Literature II papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
An Introduction to Western Literature I papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
France: Country and Civilization II papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
France: Country and Civilization I papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
French Literature Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French I filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek II nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek III nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French III filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkish Language I michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkey: Culture and Society michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Turkish Literature michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
History of Turkish Literature michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkey: Language, Culture and Society michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Oral Speech in English karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkish Language II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation German-Greek III thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German III thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German II thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German I thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text Analysis and Translation – English karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Spain: Country and Civilization livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation Spanish-Greek ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Spanish-Greek Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation English-Greek IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turns in German and comparative literature and questions of reception kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Methodology of Writing Academic Texts kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Literary Translation Greek-German III kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to International Law – General Principles livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey – Middle East: International Relations livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Relations and International Politics livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Theater History and Theatrical Translation filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Philosophical Texts Analysis lazaratos Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Literature and the Greek Language Question letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Literary Translation Greek-German II kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German I kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek III kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek II kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek I kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
German Literature ΙI kkotsiaros Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
German Literature Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Poetry letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Introduction to Modern Greek Literature letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Comparative Literature filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
LiteraryTranslation English-Greek I nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Oral Speech in French mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
General Linguistics and Translation Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text analysis and Translation – French mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Oral Communication Techniques mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙII fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙII fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙI fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Law fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
General Linguistics and Translation ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Stylistics and Translation mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Economic Relations and Economic Crime katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation Fr - Gr ΙII politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙI politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation French - Greek Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Fr-Gr Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙI politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Introduction to Politics politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Political Communication katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Introduction to Economics katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
International Politics katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek II kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English II sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek - English Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Britain: Country and Civilization Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Language I letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Criticism letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
European Modernity ΙΙ. The texts: on Art, Philosophy, Politics papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
European Modernity I. An introduction: History - Concepts - Definitions papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek II parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – French mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – German parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Computer Science ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Britain: Country and Civilization ΙI karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language II karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Tools sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙI sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙII sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Audiovisual Translation sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation of EU Texts sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
English Literature ΙI karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
English Literature Ι karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Computer Science I oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Theory of Interpreting parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting English-Greek VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Germany: Country and Civilization ΙI seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Germany: Country and Civilization Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙII thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙI kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Ger-Gr Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature II kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Greek Literature I kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Specialized Intercultural Communication parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek I papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek II papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek III papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting English-Greek VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-English VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-English VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Writing Skills in French mtsigou Α 0.00 4.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Elements of Natural Sciences papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Technical Translation Greek-German III parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German II parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation Greek-German I parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English I keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek III keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek I keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek II keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙI kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Sociology of Translation kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Language II letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice II kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English II keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English III keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English III keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German III seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German II seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek III parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek I parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Community interpreting parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice I kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙII kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)
Translation English-Greek I kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)