Μαθήματα

Διδάσκοντες Εξάμηνο ΔΜ ECTS Τύποςφθίνουσα ταξινόμηση Γλώσσα
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Theater History and Theatrical Translation filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English II sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Modern Greek Language I letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
French Language ΙI papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Consecutive Interpreting Greek-German VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek I parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Germany: Country and Civilization Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation French-Greek I papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
General Linguistics and Translation ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek II parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation English-Greek III nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Language II letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation English-Greek IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
France: Country and Civilization I papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English III keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation French-Greek III filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature I kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙII fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation Greek-German I kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙII politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey: Culture and Society michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French III papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek I keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation German-Greek III thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting German-Greek VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation Greek-German I parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation English-Greek II kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
German Literature Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Britain: Country and Civilization Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French I papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙI kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-German VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek III parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Germany: Country and Civilization ΙI seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙI sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation French-Greek II papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
European Modernity I. An introduction: History - Concepts - Definitions papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation Greek-English I nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Κοινωνιολογία της Μετάφρασης kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
France: Country and Civilization II papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English III keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation Greek-French III filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Oral Communication Techniques mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation Greek-German II kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting English-Greek VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation German-Greek IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek I filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German II parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνικές Προφορικού Λόγου mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Law fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Consecutive Interpreting Greek-English VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Britain: Country and Civilization ΙI karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation Greek-French II papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Text Analysis and Translation – English karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-German VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation German-Greek I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μεταφραστικά εργαλεία sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Λογοτεχνία I karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation French-Greek III papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation Greek-English II nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Sociology of Translation kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Ger-Gr Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-English Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Text analysis and Translation – French mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation Greek-German III kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting English-Greek VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Theory of Interpreting parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek III keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Oral Speech in English karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French I filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German III parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Θεωρία της Διερμηνείας parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
An Introduction to International Law – General Principles livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation German-Greek I kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-English VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation Greek-French I papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙII kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-German I thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German II seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation Tools sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Γλώσσα Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
International Politics katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation Greek-English III nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Κοινοτική Διερμηνεία parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙI kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation English-Greek Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
General Linguistics and Translation Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – German parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation English-Greek I nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice I kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English I keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Skills in Oral Communication - English karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek II filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙI fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί) papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation German-Greek II kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-English VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation French - Greek Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language II karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation Greek-French II papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek II keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-German II thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Translation Greek - English Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Introduction to Economics katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Criticism letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
French Language Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek I kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)
Consecutive Interpreting Greek-German V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Community interpreting parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙII thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δίκαιο fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙII sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά II fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Oral Speech in French mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – French mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation English-Greek II nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice II kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation Greek-English II keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
LiteraryTranslation Greek-French II filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Specialized Intercultural Communication parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙII fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Νεοελληνική Γλώσσα Ι letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Literary Translation German-Greek III kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙI politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Literature Ι karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Technical Translation Greek-French III papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Economic-Legal-Political Translation Greek-German III thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting German-Greek VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German III seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Modern Greek Poetry letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Στοιχεία Φυσικών Επιστημών papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Υφολογία και Μετάφραση mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Υποτιτλισμός sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεοελληνική Ποίηση letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
International Relations and International Politics livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Introduction to Politics politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Spain: Country and Civilization livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Stylistics and Translation mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Greek Literature II kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Audiovisual Translation sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Turkey – Middle East: International Relations livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
German Literature ΙI kkotsiaros Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙI politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkey: Language, Culture and Society michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Πληροφορική ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Literature and the Greek Language Question letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Economic Relations and Economic Crime katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Πληροφορική Ι oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
An Introduction to Western Literature I papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Συγκριτική Γραμματολογία filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
English Literature ΙI karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation Fr-Gr Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
History of Turkish Literature michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Computer Science ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Elements of Natural Sciences papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
European Modernity ΙΙ. The texts: on Art, Philosophy, Politics papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Computer Science I oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
An Introduction to Western Literature II papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Comparative Literature filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ kkotsiaros Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Modern Turkish Literature michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
French Literature ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation of EU Texts sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Writing Skills in French mtsigou Α 0.00 4.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Political Communication katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Translation Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Philosophical Texts Analysis lazaratos Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Translation Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Turkish Language I michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Translation Spanish-Greek Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Turkish Language II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Methodology of Writing Academic Texts kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Turkish Language III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Introduction to Modern Greek Literature letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Translation Spanish-Greek ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Turns in German and comparative literature and questions of reception kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Turkish Language IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γραπτός λόγος - γαλλικά mtsigou Α 0.00 4.00 Erasmus Ελληνικά