Μαθήματα

φθίνουσα ταξινόμηση Διδάσκοντες Εξάμηνο ΔΜ ECTS Τύπος Γλώσσα
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation IΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting English-Greek V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
France: Country and Civilization I papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Aesthetic Philosophy and Intersemiotic Translation I lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to International Law – General Principles livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
An Introduction to Western Literature I papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
An Introduction to Western Literature II papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied documentation methods in political, economic and cultural, modern Albanian issues bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Applied Laboratory Teaching of Language and Culture in Albania I bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Applied Laboratory Teaching of the Language and Culture of Albania II bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Audiovisual Translation sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Britain: Country and Civilization Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Britain: Country and Civilization ΙI karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Community interpreting parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Comparative Literature filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Computer Science I oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Computer Science ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Consecutive Interpreting English-Greek VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting German-Greek VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-English VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-German V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Consecutive Interpreting Greek-German VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙI kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation English-Greek ΙII kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)
Economic-Legal-Political Translation Fr-Gr Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙI politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Economic-Legal-Political Translation French-Greek ΙII fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Ger-Gr Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙI kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation German-Greek ΙII thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙI sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-English ΙII sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙI fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-French ΙII fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German I thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German II thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Economic-Legal-Political Translation Greek-German III thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Elements of Natural Sciences papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
English Language II karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Language Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Literature Ι karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
English Literature ΙI karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
European Modernity I. An introduction: History - Concepts - Definitions papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
European Modernity ΙΙ. The texts: on Art, Philosophy, Politics papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
France: Country and Civilization II papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Language ΙI papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
French Literature ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
General Linguistics and Translation Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
General Linguistics and Translation ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
German Literature Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
German Literature ΙI kkotsiaros Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Germany: Country and Civilization Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Germany: Country and Civilization ΙI seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
History of Turkish Literature michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Economic Relations and Economic Crime katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
International Politics katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
International Relations and International Politics livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Introduction to Economics katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Introduction to Modern Greek Literature letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Introduction to Politics politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Law fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Criticism letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek I kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek II kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation German-Greek III kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German I kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German II kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literary Translation Greek-German III kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek I nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek II nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation English-Greek III nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek I filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek II filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation French-Greek III filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English I nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English II nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-English III nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French I filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French II filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
LiteraryTranslation Greek-French III filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Literature and the Greek Language Question letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Methodology of Writing Academic Texts kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Modern Greek Language I letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Language II letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature I kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Modern Greek Literature II kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Greek Poetry letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Modern Turkish Literature michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Oral Communication Techniques mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Oral Speech in English karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Oral Speech in French mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Philosophical Texts Analysis lazaratos Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Political Communication katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting English-Greek VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting German-Greek VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-English VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous and Consecutive Interpreting Greek-German VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting English-Greek VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting German-Greek VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-English VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Simultaneous Interpreting Greek-German VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication - English karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – French mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Skills in Oral Communication – German parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Sociology of Translation kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Spain: Country and Civilization livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Specialized Intercultural Communication parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Stylistics and Translation mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Technical Translation English-Greek I keramidas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek II keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation English-Greek III keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek I papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek II papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation French-Greek III papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek I parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek II parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation German-Greek III parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English I keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English II keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-English III keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French I papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French II papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-French III papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical translation Greek-German I parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German II parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Technical Translation Greek-German III parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text Analysis and Translation – English karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Text analysis and Translation – French mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Theater History and Theatrical Translation filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Theory of Interpreting parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek I kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ)
Translation English-Greek II kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation English-Greek IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙI politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Fr - Gr ΙII politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation French - Greek Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek III thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation German-Greek IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek - English Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English II sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English III keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-English IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French I papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French II papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French III papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-French IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German I seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German II seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German III seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Greek-German IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation of EU Texts sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation of Philosophical Texts Italian-Greek II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Spanish-Greek Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Spanish-Greek ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Translation Theory and Practice I kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Theory and Practice II kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Translation Tools sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey – Middle East: International Relations livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkey: Culture and Society michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) English
Turkey: Language, Culture and Society michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) English
Turkish Language I michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turkish Language IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Turns in German and comparative literature and questions of reception kkotsiaros Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Writing Skills in French mtsigou Α 0.00 4.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) English
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι karrasid Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ karrasid Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα Ι karrasid Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ karrasid Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Λογοτεχνία I karrasid Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι lazaratos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ lazaratos ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά karrasid Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά mtsigou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι papadimitriou Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Γλώσσα Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ papas Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου livas Ζ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων livas Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι livas Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ livas ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ seel Δ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία Ι kkotsiaros Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ kkotsiaros Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Γραπτός λόγος - γαλλικά mtsigou Α 0.00 4.00 Erasmus Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά karrasid Γ 0.50 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά mtsigou Γ 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά karrasid Ε 1.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά mtsigou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V zoiresta Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI zoiresta ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V ioannidis Ε 3.00 9.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ioannidis ΣΤ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII zoiresta Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII ioannidis Ζ 3.00 11.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα katsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Δίκαιο fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία parianou Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία letsios Α 2.00 8.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι papadimitriou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ papadimitriou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη katsios Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη politis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας bobolis Α 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι bobolis Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ bobolis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής katsios Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία της Διερμηνείας parianou Ε 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι kentrotis Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ kentrotis Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός livas Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση filias Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας michalakopoulos Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Κοινοτική Διερμηνεία parianou ΣΤ 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Κοινωνιολογία της Μετάφρασης kelandrias Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης letsios Η 2.00 5.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα letsios Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι nikolaou Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι filias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι nikolaou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ nikolaou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ nikolaou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι filias Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ filias ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ filias Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι kkotsiaros Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ kkotsiaros ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ kkotsiaros Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεθοδολογία της σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV karrasid Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά IV politis Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ politis Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV thtraka Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV keramidas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV papas Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV seel Δ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι seel Α 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ seel Β 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ seel Γ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης sosoni Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι lazaratos Ε 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ lazaratos ΣΤ 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Μεταφραστικά εργαλεία sosoni Η 2.00 6.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νέες τάσεις στη γερμανική Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και ζητήματα πρόσληψης kkotsiaros Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα Ι letsios Α 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ letsios Β 2.00 4.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι kentrotis Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ kentrotis Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεοελληνική Ποίηση letsios Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) papadimitriou Η 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί) papadimitriou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι thtraka Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ thtraka ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι kelandrias Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ kelandrias ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ kelandrias Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι politis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ politis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι kentrotis Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ kentrotis ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ thtraka Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι sosoni Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ sosoni ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ sosoni Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά II fkarlafti ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι fkarlafti Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ fkarlafti Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Πληροφορική Ι oikonomou Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Πληροφορική ΙΙ oikonomou Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων lazaratos Α, Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας katsios Β 0.00 0.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Στοιχεία Φυσικών Επιστημών papabas Γ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Συγκριτική Γραμματολογία filias Β 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία michalakopoulos Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII ioannidis Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII zoiresta Η 3.00 14.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνικές Προφορικού Λόγου mtsigou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι papabas Ε 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ papabas ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ papabas Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 3.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι keramidas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ keramidas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ keramidas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι papas Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ papas ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ papas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι parianou Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ parianou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ parianou Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Α 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία michalakopoulos Ε 2.00 2.00 Υποχρεωτικό μάθημα (Υ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) michalakopoulos Α 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II michalakopoulos Β 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III michalakopoulos Γ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV michalakopoulos Δ 0.00 2.00 Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) Ελληνικά
Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις livas Ζ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Υποτιτλισμός sosoni Δ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά
Υφολογία και Μετάφραση mtsigou ΣΤ 2.00 2.00 Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα (ΥΕ) Ελληνικά