Ανακοινώσεις

Τίτλος Δημοσίευση Ενημέρωση Ειδίκευση
Δημοσίευση Προκηρύξεων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 27/11/2017 27/11/2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κας Β. ΣΩΣΩΝΗ 27/11/2017 27/11/2017 Διερμηνεία, Μετάφραση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 27/11/2017 27/11/2017
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 27/11 - 1/12 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26/11/2017 26/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. Π.Μπομπολή 24/11/2017 24/11/2017
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ 24/11/2017 24/11/2017
Αναπλήρωση Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση 24/11/2017 24/11/2017
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΙΜΔ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ν.4485/2017 23/11/2017 23/11/2017
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΞΓΜΔ. 23/11/2017 23/11/2017
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.O.I.Seel 22/11/2017 22/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 22/11/2017 23/11/2017
Ανακοίνωση για ομάδες εργασίας ΤΕΧ EL-EN I για σημερινή αναπλήρωση 22/11/2017 22/11/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΞΓΜΔ 22/11/2017 22/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Π ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ:01-12-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2019. 22/11/2017 22/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2019 22/11/2017 22/11/2017
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ XAΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 20/11/2017 29/11/2017
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Αλλαγή αίθουσας 20/11/2017 20/11/2017 Διερμηνεία, Μετάφραση
Μαθήματα κ. Κεραμίδα (Ορθή Επανάληψη) 20/11/2017 20/11/2017
Επιμόρφωση στην Ισπανία 20/11/2017 20/11/2017
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 20 - 24/11 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18/11/2017 19/11/2017

Σελίδες