Ανακοινώσεις

Τίτλος Ενημέρωση Λήξη Θέμα
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 12/10/2012 12/10/2012 Μετάφραση
Aναβολή μαθημάτων-κ. Σαριδάκης 11/10/2012 11/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κα Σωσώνη 10/10/2012 10/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κ. Φίλιας 10/10/2012 10/10/2012 Μετάφραση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ 2012-2013 10/10/2012 10/10/2012 Γενικό
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι (κα Σωσώνη) 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κ. Λίβας 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ (κ. Σαριδάκης) 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
μαθήματα-κα Καρλάφτη 05/10/2012 05/10/2012 Μετάφραση
Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι του Α' Εξαμήνου 05/10/2012 05/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Aναβολή μαθήματος - κ. Κεραμίδας 05/10/2012 05/10/2012 Μετάφραση
μαθήματα- κα Καλαμπαλίκη (Ειδίκευση Ισπανικής) 04/10/2012 04/10/2012 Γενικό
μαθήματα -κ. Παπαδημητρίου 02/10/2012 02/10/2012 Μετάφραση
Ώρες και μέρες διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής Ι 02/10/2012 02/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Mαθήματα -κ. Mallinson 02/10/2012 01/10/2012 Μετάφραση
μαθήματα - κ. Σαριδάκής 02/10/2012 02/10/2012 Μετάφραση
Mαθήματα - κ. Λέτσιος 01/10/2012 01/10/2012 Μετάφραση
Μαθήματα κ. Γ. Λαζαράτου- προς τους φοιτητές όλων των εξαμήνων 01/10/2012 01/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Μαθήματα -κ. Σωσώνη 01/10/2012 01/10/2012 Μετάφραση
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Textanalyse und Translation (7-12 Νοεμβρίου 2012) 30/09/2012 30/09/2012 Μετάφραση

Σελίδες