Ανακοινώσεις

Τίτλος Ενημέρωση Λήξη Θέμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι - πρόγραμμα μαθημάτων και σεμιναρίων 17/10/2012 17/10/2012 Μετάφραση
Ιστορία της Ισπανίας Ι -κ. Λίβας 17/10/2012 17/10/2012 Γενικό
Αισθητική Φιλοσοφία Ι -κ. Λαζαράτος 16/10/2012 16/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ, 17 Οκτωβρίου 2012 (τηλεδιάσκεψη) 16/10/2012 16/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Μαθήματα και Σεμινάρια Πληροφορικής Ι 16/10/2012 16/10/2012 Μετάφραση
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ" 15/10/2012 15/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων-κ. Mallinson 15/10/2012 15/10/2012 Μετάφραση
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 12/10/2012 12/10/2012 Μετάφραση
Aναβολή μαθημάτων-κ. Σαριδάκης 11/10/2012 11/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κα Σωσώνη 10/10/2012 10/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κ. Φίλιας 10/10/2012 10/10/2012 Μετάφραση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ 2012-2013 10/10/2012 10/10/2012 Γενικό
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι (κα Σωσώνη) 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κ. Λίβας 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ (κ. Σαριδάκης) 09/10/2012 09/10/2012 Μετάφραση
μαθήματα-κα Καρλάφτη 05/10/2012 05/10/2012 Μετάφραση
Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι του Α' Εξαμήνου 05/10/2012 05/10/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Aναβολή μαθήματος - κ. Κεραμίδας 05/10/2012 05/10/2012 Μετάφραση
μαθήματα- κα Καλαμπαλίκη (Ειδίκευση Ισπανικής) 04/10/2012 04/10/2012 Γενικό
μαθήματα -κ. Παπαδημητρίου 02/10/2012 02/10/2012 Μετάφραση

Σελίδες