Εργαστήριο Γλώσσα και Πολιτική

Η έρευνα του Εργαστηρίου κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) στη χρήση της γλώσσας και όλων των μορφών λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στην πολιτική,

β) στις πολιτικές που ασκούνται για τη γλώσσα και οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν πολιτικές εκπαίδευσης, ελέγχου των γλωσσών των μειονοτήτων, ομογενοποίησης, δημιουργίας νέων ιδιολέκτων κλπ.,

γ) στη διαχρονική μελέτη των ευρωπαϊκών και μη γλωσσών ως «οχημάτων» πολιτισμικών αγαθών.

Προσδοκώμενοι στόχοι

Οι προσδοκώμενοι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εξής:

  • Διενέργεια πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών
  • Εκδόσεις
  • Προετοιμασία και διεξαγωγή συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Συνεργασία με άλλα επιστημονικά κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστημιακά τμήματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού με παρεμφερείς επιστημονικούς σκοπούς
  • Παρουσίαση των ευρημάτων σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Διεξαγωγή πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητικών εργασιών από φοιτητές του Τμήματος.

Συντονιστική Ομάδα

Το εργαστήριο διευθύνεται από τη Συντονιστική Ομάδα, η οποία έχει πέντε μέλη. Η Συντονιστική Ομάδα επικουρείται από την Επιστημονική Επιτροπή, που αποτελείται από έγκριτους πανεπιστημιακούς και ερευνητές της Ελλάδας και του εξωτερικού σε παρεμφερή επιστημονικά αντικείμενα.

Μέλη

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Εργαστήριο "Γλώσσα και Πολιτική"
Παλαιό Ψυχιατρείο Κέρκυρας
Πλατεία Τσιριγώτη (Κτήριο Ασκληπιός, 1ος όροφος)
49100 Κέρκυρα

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://language-politics.dflti.ionio.gr