Αναβολή μαθημάτων -κα Ρέστα

Διάστημα ισχύος: 
25/02/2013
Τα μαθήματα της κ. Ρέστα αναβάλλονται για αυτή την εβδομάδα. Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.