Κατάθεση εργασιών των μαθημάτων του κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
03/09/2012
Η κατάθεση εργασιών στα μαθήματα Γαλλία Ι & ΙΙ, Γαλλική Λογοτεχνία, Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός θα γίνεται, προσωπικά από τους φοιτητές/φοιτήτριες στον διδάσκοντα, κατα τις ώρες εξετασης και στις αίθουσες που εξετάζονται τα παραπάνω μαθήματα, σύμφωνα με το προγράμμα. Το ίδιο ισχύει και για το μάθημα Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι & ΙΙ, για το οποίο οι εργασίες επίσης μπορούν να κατατεθούν κατα τις ώρες εξέτασης και στις αίθουσες που εξετάζονται τα παραπάνω μαθήματα.