Αλλαγή κτηρίου

Διάστημα ισχύος: 
03/09/2012

Τα μαθήματα των Μεταφράσεων από Ιταλικά προς Ελληνικά του κ. Λαζαράτου θα εξεταστούν αντί του κτηρίου Καλυψώ στο Μέγαρο Καποδίστρια τις ίδιες ημέρες και ώρες.