Αλλαγή ώρα εξέτασης-Αισθητική ΦΙλοσοφία ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
11/06/2012
Ενημερώνουμε του φοιτητές ότι η ώρα εξέτασης του μαθήματος "Αισθητική Φιλοσοφία ΙΙ" αλλάζει λόγω συνεδρίασης της Συγκλήτου και διαμορφώνεται ως εξής: 16.00-18.00,  14/6/2012 (Γ.Ι.)