Απογευματινή λειτουργία αίθουσας Λεξικών πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου

Διάστημα ισχύος: 
07/06/2012

Σε εφαρμογή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος και της Πρυτανικής Αρχής, η Αίθουσα Λεξικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του κτηρίου του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου (2ος όροφος) θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες ως χώρος μελέτης των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ (δεν θα γίνεται δανεισμός) με ευθύνη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη. Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας θα αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου.